II ETAPA DO XIV CAMPEONATO DE SHOTGUN MINI RIFLE E RIFLE - CLUBE DE TIRO ATIBAIA - ATIBAIA SP