III ETAPA DO XIV CAMPEONATO BRASILEIRO DE RIFLE E SHOTGUN 2018 - BLUMENAU