1 ETAPA CAMPEONATO BRASILEIRO DE HANDGUN 2019 - BLUMENAU